Pravidlá pre registráciu užívateľov portálu vendingautomaty.sk 

Prevádzkovateľom portálu vendingautomaty.sk je spoločnosť
Účastník je povinný pri registrácii oznamovať údaje pravdivo a úplne.

Spoločnosť … si vyhradzuje právo neregistrovať užívateľa, ktorý nespĺňa tieto registračné podmienky. Na základe registrácie je užívateľovi vytvorený účet a na zadanú emailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje. Poskytnutím údajov k registrácii užívateľ súhlasí s tým, aby ich JL Parket, s.r.os.r.o v zmysle § 4 písm. e) zákona č 101/2000 Zb., spracovávala, a to za účelom ich interného využitia.