Doprava:

  • kuriér GLS (podľa váhy tovaru)

 

Platba:

  • na dobierku – Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na “dodaciu adresu” kuriérom (zasielateľskou službou): Poplatok za poštovné a balné je účtovaný vo výške v závislosti od váhy objednaného tovaru.

O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o dodaní. Doručenie tovaru zabezpečí Predávajúci najneskôr v termíne určenom podľa článku VI. ods. 6.1 týchto VOP. Ak neprevezme Kupujúci tovar v takto určenom mieste a čase, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo predajne Predávajúceho. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške určenej podľa článku VI. ods. 6..1 týchto VOP, odo dňa nasledujúceho po prvom márnom doručovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
Tovar je odosielaný kuriérskou službou bezprostredne po pripísaní sumy na účet.b)

Kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce:
e-mail: info@vendema.sk
telefón: +421 944 120 780
Korešpondenčná adresa:

KRAVKY, s.r.o.
Plánky 2632/38 840 02 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica

IČO: 54389488

DIČ: 2121683333

IČ DPHSK: 2121683333

IBAN: